Tematy prac magisterskich

Instytut zaprasza studentów fizyki, chemii, inżynierii materiałowej i technologii elektronowej do wykonywania prac magisterskich w laboratoriach INTiBS PAN.

Poniższy wykaz zawiera przykłądowe tematy prac magisterskich. Zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt z opiekunami naukowymi prac. Instytut otwarty jest również na tematy prac zaproponowane przez magistrantów, jeśli tylko ich realizacja będzie możliwa. W celu zapoznania się z tematyką realizowaną w Instytucie można także korzystać z listy oferowanyk praktyk/staży (odnośnik)Opiekun naukowy: dr hab. Artur Bednarkiewicz

Drukuj

Kontakt: tel. 71 395 4166, email: A.Bednarkiewicz@int.pan.wroc.pl.

 1. Laserowo stymulowana rekrystalizacja ultramałych nanoluminoforów domieszkowanych jonami lantanowców.
  Praca dotyczy syntezy koloidalnych zawiesin ultramałych nanokrystalitów NaYF4 domieszkowanych jonami lantanowców (Yb i Tm oraz Yb i Er),  weryfikację ich struktury krystalicznej (XRD) i morfologii (TEM) oraz dystrybucji rozmiarów (DLS). Uzyskane nanomateriały zostaną następnie poddane działaniu intensywnej i skupionej wiązki laserowej, w wyniku czego nastąpuje rekrystalizacja i rozrost nanokrystalitów do mikrokrystalitów. Towarzyszą temu dramatyczne zmiany włąściwości spektroskopowych, m.in. około 100-1000 krotny wzrost intensywności luminescencji i zmianę barwy luminescencji. Uzyskane w ten sposób próbki będą badane pod kątem właściwości spektroskopowych (mikroskopowe widma rozdzielcze w czasie), a także pod kątem potencjalnych zastosowań, jako detektorów lub konwerterów promieniowania optycznego
  min. 1 rok (referencja http://iopscience.iop.org/0957-4484/23/14/145705/)
   
 2. Modelowanie właściwości spektroskopowych nanoluminoforów typu rdzeń-płaszcz domieszkowanych jonami lantanowców.
  W ramach pracy, magistrant pozna właściwości spektroskopowe jonów lantanowców i w oparciu o teorię Judda-Ofelta oraz inne dostępne modele teoretyczne (m.in. równania stanów),  opracuje program (preferowane środowisko programistyczne: MatLab) do modelowania właściwości spektroskopowych (kinetyka populacji stanów wzbudzonych, intensywność względna luminescencji itp.) nanoluminoforów typu rdzeń-płaszcz domieszkowanych jonami Yb:Tm oraz Yb:Er.
  min. 1 rok

W rzeczywistości, nie znaleziono medycznego opinii, że nawet połowa pospólstwo na takiego środka Buy Kamagra Oral Jelly doświadcza skutków ubocznych. Gdy użytkownik odwiedza płeć terapeuty na temat zaburzeń erekcji, powinien on w zasadzie podjęcia szczegółowej historii medycznej, zwrócić szereg testów krwi w celu określenia poziomu cukru we krwi, EKG i zamówić, jeśli masz ponad 50. Każdy lek może powodować niechciane skutki uboczne. Dla niektórych pospólstwo skutki uboczne mogą być naprawdę niebezpieczne. Ponadto większość działań niepożądanych różnią się od osoby do osoby. Porozmawiaj z lekarzem na kwestia właściwego pozbywania się leku. Nie daj się leki takie jak Viagra z apteki internetowej, która oferuje pisać recept Kup Kamagra Oral Jelly lub że sprzedaje leki bez recepty.

 

Opiekun naukowy: dr hab. Dariusz Hreniak

Drukuj

Kontakt: tel. 71 395 4176, email: D.Hreniak@int.pan.wroc.pl.

1. Zbadanie wpływu warunków syntezy zol-żelowej na strukturę i morfologię nanokrystalicznych warstw Y2Si2O7 (syntezy chemiczne, XRD, spektroskopia ramanowska, AFM, elipsometria) czas realizacji min. 1 rok

2. Synteza i zbadanie wpływu domieszkowania jonami ziem rzadkich na parametry strukturalne i spektroskopowe nanoproszków Y2Si2O7 o wąskim rozkładzie rozmiaru ziaren (syntezy chemiczne, XRD, spektroskopia optyczna) min. 1 rok

3. Synteza i zbadanie właściwości strukturalnych i spektroskopowych nanometrycznego Lu2Si2O7 o wąskim rozkładzie rozmiaru ziaren (syntezy chemiczne, XRD, spektroskopia optyczna) min. 1 rok

4. Opracowanie i zbadanie właściwości optycznych nanometrycznych materiałów typu „core-shell” otrzymanych metodą zol-żelową na bazie koloidalnych roztworów nanokryształów luminescencyjnych (syntezy chemiczne, spektroskopia optyczna) min. 2 lata

W rzeczywistości, nie znaleziono medycznego opinii, że nawet połowa lud na takiego środka Buy Kamagra Oral Jelly doświadcza skutków ubocznych. Gdy użytkownik odwiedza płeć terapeuty na temat zaburzeń erekcji, powinien on w zasadzie podjęcia szczegółowej historii medycznej, zwrócić szereg testów krwi w celu określenia poziomu cukru we krwi, EKG i zamówić, jeśli masz ponad 50. Każdy lek może powodować niechciane skutki uboczne. Dla niektórych osoby skutki uboczne mogą być naprawdę niebezpieczne. Ponadto większość działań niepożądanych różnią się od osoby do osoby. Porozmawiaj z lekarzem na kwestia właściwego pozbywania się leku. Nie daj się leki takie jak Viagra z apteki internetowej, która oferuje pisać recept Kup Kamagra Oral Jelly lub że sprzedaje leki bez recepty.

 

Opiekun naukowy: dr hab. Rafał J. Wiglusz

Drukuj

Kontakt: tel. 71 395 4159, email: R.Wiglusz@int.pan.wroc.pl.

 1. Synteza i badanie właściwości strukturalnych i spektroskopowych nanohydroksyapatytów domieszkowanego i współdomieszkowanych jonami lantanowców (syntezy chemiczne, morfologia i struktura (XRD, TEM, IR, Raman), spektroskopia optyczna - widma absorpcji, emisji, pomiary czasów życia) min. 1 rok;
 2. Synteza i zbadanie wpływu domieszkowania i współdomieszkowania jonami lantanowców na parametry strukturalne i spektroskopowe nano-chloroapatytów (syntezy chemiczne, morfologia i struktura (XRD, TEM, IR, Raman), spektroskopia optyczna - widma absorpcji, emisji, pomiary czasów życia) min. 1 rok;
 3. Synteza i zbadanie wpływu domieszkowania i współdomieszkowania jonami lantanowcówna parametry strukturalne i spektroskopowe nano-fluoroapatytów (syntezy chemiczne, morfologia i struktura (XRD, TEM, IR, Raman), spektroskopia optyczna - widma absorpcji, emisji, pomiary czasów życia) min. 1 rok;
 4. Badanie warunków syntezy na strukturę i właściwości spektroskopowe nanokrystalicznych materiałów tlenkowych domieszkowanych i współdomieszkowanych jonami lantanowców (syntezy chemiczne, morfologia i struktura (XRD, TEM, IR, Raman), spektroskopia optyczna - widma absorpcji, emisji, pomiary czasów życia) min. 1 rok.

W rzeczywistości, nie znaleziono medycznego opinii, że nawet połowa lud na takiego środka Buy Kamagra Oral Jelly doświadcza skutków ubocznych. Gdy użytkownik odwiedza płeć terapeuty na temat zaburzeń erekcji, powinien on w zasadzie podjęcia szczegółowej historii medycznej, zwrócić szereg testów krwi w celu określenia poziomu cukru we krwi, EKG i zamówić, jeśli masz ponad 50. Każdy lek może powodować niechciane skutki uboczne. Dla niektórych naród skutki uboczne mogą być naprawdę niebezpieczne. Ponadto większość działań niepożądanych różnią się od osoby do osoby. Porozmawiaj z lekarzem na kwestia właściwego pozbywania się leku. Nie daj się leki takie jak Viagra z apteki internetowej, która oferuje pisać recept Kup Kamagra Oral Jelly lub że sprzedaje leki bez recepty.

 

Opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Krzysztoń

Drukuj

Kontakt: tel. 71 395 4315, email: T.Krzyszton@int.pan.wroc.pl.

Teoria ruchu strumienia magnetycznego w antyferromagnetycznych nadprzewodnikach wysokotemperaturowych.

Charakterystyka tematu
Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe jest jednym z ważniejszych współczesnych zagadnień fizyki fazy skondensowanej. W nadprzewodniku umieszczonym w polu magnetycznym, w określonych warunkach, pojawia się strumień magnetyczny w postaci tzw. nici wirowych. Nici wirowe ze względu na swoje własności należą do gatunku makroskopowych obiektów kwantowych

Opis tematu
Współistnienie uporządkowania antyferromagnetycznego z nadprzewodnictwem wprowadza wiele nowych ciekawych własności do nadprzewodnika w porównaniu z jego niemagnetycznym odpowiednikiem. Jedną z tych własności jest możliwość tworzenia się nici wirowych, które posiadają złożoną strukturę magnetyczną. Proponowane zadanie jest teoretyczne. Jego celem będzie rozwiązanie zagadnienia tunelowania nici wirowej poprzez barierę potencjału wytworzoną przez centrum pinningu. Teorię makroskopowego tunelowania stworzyli Caldeira i Leggett, w tym konkretnym przypadku nowością będzie tunelowanie całej domeny magnetycznej poprzez barierę potencjału. Zagadnienie ruchu strumienia w nadprzewodnikach jest intensywnie badane eksperymentalnie w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN.

W rzeczywistości, nie znaleziono medycznego opinii, że nawet połowa naród na takiego środka Buy Kamagra Oral Jelly doświadcza skutków ubocznych. Gdy użytkownik odwiedza płeć terapeuty na temat zaburzeń erekcji, powinien on w zasadzie podjęcia szczegółowej historii medycznej, zwrócić szereg testów krwi w celu określenia poziomu cukru we krwi, EKG i zamówić, jeśli masz ponad 50. Każdy lek może powodować niechciane skutki uboczne. Dla niektórych osoby skutki uboczne mogą być naprawdę niebezpieczne. Ponadto większość działań niepożądanych różnią się od osoby do osoby. Porozmawiaj z lekarzem na kwestia właściwego pozbywania się leku. Nie daj się leki takie jak Viagra z apteki internetowej, która oferuje pisać recept Kup Kamagra Oral Jelly lub że sprzedaje leki bez recepty.

 

Opiekun naukowy: dr hab. Włodzimierz Miśta

Drukuj

Kontakt: tel. 71 395 4294, email: W.Mista@int.pan.wroc.pl.

Synteza i badanie materiałów katalitycznych

Tematyka proponowanych prac dotyczy katalizy i adsorpcji. Synteza materiałów katalitycznie aktywnych będzie opierać się na jednej z wybranych metod: synteza zol-żel, synteza w mikroemulsji, metoda hydrotermalna z aktywacją mikrofalową. Studenci zapoznają się z metodami badania katalizatorów takimi jak: XRD (skład fazowy), mikroskopia elektronowa, niskotemperaturowa adsorpcja N2 - 77K (tekstura: SBET, Vp), metody termoprogramowane:  TPR, TPD-MS, TPO (własności red-ox, własności adsorpcyjne. Część prac jest realizowana również z projektów europejskich (GreenAir). 


W rzeczywistości, nie znaleziono medycznego opinii, że nawet połowa osoby na takiego środka Buy Kamagra Oral Jelly doświadcza skutków ubocznych. Gdy użytkownik odwiedza płeć terapeuty na temat zaburzeń erekcji, powinien on w zasadzie podjęcia szczegółowej historii medycznej, zwrócić szereg testów krwi w celu określenia poziomu cukru we krwi, EKG i zamówić, jeśli masz ponad 50. Każdy lek może powodować niechciane skutki uboczne. Dla niektórych naród skutki uboczne mogą być naprawdę niebezpieczne. Ponadto większość działań niepożądanych różnią się od osoby do osoby. Porozmawiaj z lekarzem na topika właściwego pozbywania się leku. Nie daj się leki takie jak Viagra z apteki internetowej, która oferuje pisać recept Kup Kamagra Oral Jelly lub że sprzedaje leki bez recepty.

 

Opiekun naukowy: dr Małgorzata Małecka

Drukuj

Kontakt: tel. 71 395 4150, email: M.Malecka@int.pan.wroc.pl.

Synteza i badanie wpływu stopnia zdefektowania powierzchni mieszanego tlenku Ce1-xLnxO2-y na kształt i rozmiar osadzonych na nim nanocząstek metalu szlachetnego oraz ich orientację względem nośnika

Praca doświadczalna.

Pierwszym zadaniem będzie opracowanie warunków kształtoselektywnej syntezy mieszanych tlenków Ce1-xLnxO2-y oraz udekorowanie ich powierzchni nanocząstkami metalu szlachetnego. Kolejnym zadaniem będzie zbadanie zachowania się nanocząstek metalu szlachetnego zdyspergowanego na tlenkowym nośniku (Ce1-xLnxO2-y) w zależności od stopnia zdefektowania eksponowanych przez krystality Ce1-xLnxO2-y ścian. Istotną częścią pracy będzie analiza mikrostruktury oraz składu otrzymanych próbek za pomocą metod mikroskopii elektronowej (TEM oraz SEM), dyfraktometrii rentgenowskiej (XRD) oraz mikroanalizy rentgenowskiej (EDS).

Dla zastosowań katalitycznych bardzo ważnym parametrem jest rozmiar, ułożenie na nośniku i rodzaj eksponowanych ścian nanokrystalitów metalu szlachetnego a także stabilność strukturalna cząstek metalu w trakcie cyklicznych procesów utleniania-redukcji. Badania podstawowe proponowane w tym projekcie mają na celu zbadanie wpływu zdefektowania mieszanych tlenków na morfologię i orientację osadzonych na nich nanokrystalitów metalu szlachetnego a ponadto pozwolą ocenić możliwości aplikacyjne układów Me/Ce1-xLnxO2-y jako katalizatorów do niskotemperaturowego utleniania związków organicznych.

W rzeczywistości, nie znaleziono medycznego opinii, że nawet połowa pospólstwo na takiego środka Buy Kamagra Oral Jelly doświadcza skutków ubocznych. Gdy użytkownik odwiedza płeć terapeuty na temat zaburzeń erekcji, powinien on w zasadzie podjęcia szczegółowej historii medycznej, zwrócić szereg testów krwi w celu określenia poziomu cukru we krwi, EKG i zamówić, jeśli masz ponad 50. Każdy lek może powodować niechciane skutki uboczne. Dla niektórych lud skutki uboczne mogą być naprawdę niebezpieczne. Ponadto większość działań niepożądanych różnią się od osoby do osoby. Porozmawiaj z lekarzem na kwestia właściwego pozbywania się leku. Nie daj się leki takie jak Viagra z apteki internetowej, która oferuje pisać recept Kup Kamagra Oral Jelly lub że sprzedaje leki bez recepty.

 

Opiekun naukowy: dr Michalina Kurnatowska

Drukuj

Kontakt: tel. 71 395 4157, email: M.Kurnatowska@int.pan.wroc.pl.

Synteza i charakterystyka fizykochemiczna nanokrystalicznych tlenków Ce1-xMxO2 (M – metal przejściowy)

Praca doświadczalna dla studentów kierunków chemicznych. Nanokrystaliczne tlenki Ce1-xMxO2 (M – metal przejściowy) są aktywne w wielu reakcjach katalitycznych np. dopalania spalin. Celem pracy będzie synteza i badanie właściwości otrzymanych tlenków takich jak: skład chemiczny, rozmiar krystalitów, jednorodność, struktura krystaliczna, powierzchnia właściwa oraz aktywność katalityczna. Wykorzystane zostaną takie techniki jak SEM, EDS, XRD, TEM, BET, Raman i TPR/TPO. 

W rzeczywistości, nie znaleziono medycznego opinii, że nawet połowa naród na takiego środka Buy Kamagra Oral Jelly doświadcza skutków ubocznych. Gdy użytkownik odwiedza płeć terapeuty na temat zaburzeń erekcji, powinien on w zasadzie podjęcia szczegółowej historii medycznej, zwrócić szereg testów krwi w celu określenia poziomu cukru we krwi, EKG i zamówić, jeśli masz ponad 50. Każdy lek może powodować niechciane skutki uboczne. Dla niektórych osoby skutki uboczne mogą być naprawdę niebezpieczne. Ponadto większość działań niepożądanych różnią się od osoby do osoby. Porozmawiaj z lekarzem na kwestia właściwego pozbywania się leku. Nie daj się leki takie jak Viagra z apteki internetowej, która oferuje pisać recept Kup Kamagra Oral Jelly lub że sprzedaje leki bez recepty.

 

Opiekun naukowy: dr Robert Pązik

Drukuj

Kontakt: tel. 71 395 4159, email: R.Pazik@int.pan.wroc.pl.

 1. Preparatyka i zbadanie właściwości fizykochemicznych układów nanoferrytów typu MFe2O4 z wykorzystaniem wspomaganej mikrofalami reakcji Bradley’a
 2. Preparatyka i zbadanie właściwości fizykochemicznych układów nanospineli aktywowanych jonami lantanowców do zastosowania w aplikacjach biologicznych
 3. Preparatyka i zbadanie właściwości fizykochemicznych układów nanoperowskitów typu ABO3 domieszkowanych jonami lantanowców z wykorzystaniem technik wodnych i bezwodnych do zastosowań w bio-obrazowaniu
 4. Synteza i funkcjonalizacja powierzchni nanoferrytów wybranymi molekułami biologicznie aktywnymi
 5. Synteza i funkcjonalizacja powierzchni nanoperowskitów wybranymi molekułami biologicznie aktywnymi
 6. Zbadanie formy oddziaływań ligand organiczny - powierzchnia nanocząstek oraz ocena wykorzystania układów w transporcie leków
 7. Zbadanie formy oddziaływań ligand organiczny - powierzchnia nanocząstek oraz ocena efektów cytotoksycznych układów

Tematyka prac bezpośrednio związana z realizacją projektów badawczych.

Literatura pomocnicza:

W rzeczywistości, nie znaleziono medycznego opinii, że nawet połowa lud na takiego środka Buy Kamagra Oral Jelly doświadcza skutków ubocznych. Gdy użytkownik odwiedza płeć terapeuty na temat zaburzeń erekcji, powinien on w zasadzie podjęcia szczegółowej historii medycznej, zwrócić szereg testów krwi w celu określenia poziomu cukru we krwi, EKG i zamówić, jeśli masz ponad 50. Każdy lek może powodować niechciane skutki uboczne. Dla niektórych osoby skutki uboczne mogą być naprawdę niebezpieczne. Ponadto większość działań niepożądanych różnią się od osoby do osoby. Porozmawiaj z lekarzem na kwestia właściwego pozbywania się leku. Nie daj się leki takie jak Viagra z apteki internetowej, która oferuje pisać recept Kup Kamagra Oral Jelly lub że sprzedaje leki bez recepty.

Więcej…
 

Opiekun naukowy: dr Vardan Apinyan

Drukuj

Kontakt: tel. 71 395 4284, email: V.Apinyan@int.pan.wroc.pl.

Obliczenie długości koherencji w dwuwarstwowych układach silnie skorelowanych elektronów

Okazuje się, że w dwuwarstwowych układach elektronowych, w zależności od oddziaływania Kulombowskiego pomiędzy warstwami układu, a także w zależności od oddziaływania odpychającego w samych warstwach, możliwe jest formowanie ekscytonów silne związanych typu Frenkela (F), a także ekscytonów słabego wiązania, typu Wanniera-Motta (W-M). Te ostatnie, tworzą skomplikowaną warstwę zdegenerowaną w zależności od oddziaływania Kulombowskiego w warstwach. Dla takich układów jest zbadany także scenariusz przejścia od stanów ekscytonowych mieszanych typu W-M-F do stanów typu Wanniera-Motta (W-M). To ciekawe zjawisko ma miejsce bez zewnętrznego pola elektrycznego przykładanego do układu elektronowego dwuwarstwowego. Celem pracy będzie wyznaczenie i obliczenie teoretyczne długości koherencji ekscytonów typu F i ekscytonów typu W-M w układzie, ich zależności od parametru skoku elektronowego pomiędzy warstwami, od parametrów skoków elektronowych w oddzielnych warstwach układu, a także zależność od oddziaływania Kulombowskiego międzywarstwowego. Praca będzie wykonana dla układu dwuwarstwowego symetrycznego, a także przy obecności parametru asymetrii.

Wymagana jest podstawowa wiedza teoretyczna z fizyki ciała stałego, a także znajomość podstawowych metod kwantowej teorii pola (KTP) stosowanej w fizyce materii skondensowanej, między innymi znajomość z metodą funkcji Greena, z techniką diagramatyczną Feynmana dla układów Bozonowych i Fermionowych. Znajomość z metodami numerycznymi (szczególnie w języku C++) jest mile widziane.

W rzeczywistości, nie znaleziono medycznego opinii, że nawet połowa naród na takiego środka Buy Kamagra Oral Jelly doświadcza skutków ubocznych. Gdy użytkownik odwiedza płeć terapeuty na temat zaburzeń erekcji, powinien on w zasadzie podjęcia szczegółowej historii medycznej, zwrócić szereg testów krwi w celu określenia poziomu cukru we krwi, EKG i zamówić, jeśli masz ponad 50. Każdy lek może powodować niechciane skutki uboczne. Dla niektórych lud skutki uboczne mogą być naprawdę niebezpieczne. Ponadto większość działań niepożądanych różnią się od osoby do osoby. Porozmawiaj z lekarzem na kwestia właściwego pozbywania się leku. Nie daj się leki takie jak Viagra z apteki internetowej, która oferuje pisać recept Kup Kamagra Oral Jelly lub że sprzedaje leki bez recepty.

 

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Grażyna Sznajd

Drukuj

Kontakt: tel. 71 395 4131, email: G.Sznajd@int.pan.wroc.pl.

1. Interpolacja wielkości fizycznych w układach o symetrii kubicznej i heksagonalnej.

Celem pracy jest zbadanie jakiego typu interpolacja pozwala najdokładniej odtworzyć określoną wielkość fizyczną w układzie, jeżeli znamy jej wartości jedynie w kilku punktach. To zagadnienie jest istotne m.in. w zastosowaniach metod matematycznych tomografii komputerowej.

2. Badanie warunku konsystencji danych eksperymentalnych.

W różnego rodzaju eksperymentach (m.in. tomografii komputerowej) mierzy się projekcje (całki liniowe lub powierzchniowe) pewnych funkcji f.  W przypadku badania określonego obiektu, projekcje te są zależne, co określa tzw. warunek konsystencji. Celem pracy jest zbadanie jaka część szumu eksperymentalnego może zostać wyeliminowana w oparciu o ten warunek.

W rzeczywistości, nie znaleziono medycznego opinii, że nawet połowa pospólstwo na takiego środka Buy Kamagra Oral Jelly doświadcza skutków ubocznych. Gdy użytkownik odwiedza płeć terapeuty na temat zaburzeń erekcji, powinien on w zasadzie podjęcia szczegółowej historii medycznej, zwrócić szereg testów krwi w celu określenia poziomu cukru we krwi, EKG i zamówić, jeśli masz ponad 50. Każdy lek może powodować niechciane skutki uboczne. Dla niektórych lud skutki uboczne mogą być naprawdę niebezpieczne. Ponadto większość działań niepożądanych różnią się od osoby do osoby. Porozmawiaj z lekarzem na kwestia właściwego pozbywania się leku. Nie daj się leki takie jak Viagra z apteki internetowej, która oferuje pisać recept Kup Kamagra Oral Jelly lub że sprzedaje leki bez recepty.

 

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Leszek Kępiński

Drukuj

Kontakt: tel. 71 395 4155, email: L.Kepinski@int.pan.wroc.pl

Temat 1: Synteza nanorozmiarowych mieszanych tlenków Ce1-xMxO2-y metodą solwotermalną

Praca doświadczalna. Zadaniem będzie otrzymanie nanokrystalitów tlenków Ce1-xMxO2-y (M=metal przejściowy) o dobrze zdefiniowanej morfologii (jednakowy kształt i wąski rozkład wielkości) za pomocą metod ciśnieniowych. Istotną częścią pracy będzie analiza mikrostruktury oraz składu otrzymanych próbek za pomocą metod mikroskopii elektronowej (TEM oraz SEM) oraz mikroanalizy rentgenowskiej (EDS)

Temat 2: Analiza składu chemicznego nanomateriałów metodą SEM-EDS

Praca doświadczalna. Zadaniem będzie opracowanie metody pomiaru i oszacowanie błędu pomiaru składu chemicznego przykładowych nanomateriałów (nanoproszki, ceramiki, katalizatory nośnikowe) za pomocą metody mikroanalizy rentgenowskiej (EDS).

Temat 3: Identyfikacja i wyznaczanie orientacji nanokryształów metodą dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD)

Praca doświadczalna. Zadaniem będzie zbadanie możliwości wykorzystania metody EBSD (w połączeniu z metodą EDS) do identyfikacji nanokryształów osadzonych w matrycach i na podłożach.  


W rzeczywistości, nie znaleziono medycznego opinii, że nawet połowa osoby na takiego środka Buy Kamagra Oral Jelly doświadcza skutków ubocznych. Gdy użytkownik odwiedza płeć terapeuty na temat zaburzeń erekcji, powinien on w zasadzie podjęcia szczegółowej historii medycznej, zwrócić szereg testów krwi w celu określenia poziomu cukru we krwi, EKG i zamówić, jeśli masz ponad 50. Każdy lek może powodować niechciane skutki uboczne. Dla niektórych osoby skutki uboczne mogą być naprawdę niebezpieczne. Ponadto większość działań niepożądanych różnią się od osoby do osoby. Porozmawiaj z lekarzem na kwestia właściwego pozbywania się leku. Nie daj się leki takie jak Viagra z apteki internetowej, która oferuje pisać recept Kup Kamagra Oral Jelly lub że sprzedaje leki bez recepty.

 

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Romuald Lemański

Drukuj

Kontakt: tel. 71 395 4287, email: R.Lemanski@int.pan.wroc.pl.

Temat 1. Analiza oddziaływań pomiędzy jonami magnetycznymi w metalach i półprzewodnikach.

Jony magnetyczne rozcieńczone w metalach i półprzewodnikach oddziaływają ze sobą przede wszystkim za pośrednictwem elektronów wędrownych. Oddziaływania te zależą nie tylko od odległości pomiędzy jonami i sprzężenia pomiędzy nimi a poruszającymi się elektronami ale również od gęstości tych ostatnich. Praca będzie polegała na zbadaniu prostego modelu jednowymiarowego opisującego przedstawiony tu układ za pomocą metod numerycznych (diagonalizacja Hamiltonianu skończonego układu) i określeniu zależności zarówno oddziaływania magnetycznego jak i ładunkowego od parametrów modelu i gęstości elektronów wędrownych.

Temat 2. Teoria dwupasmowego układu elektronowego z hybrydyzacją.

W wielu układach metalicznych elektrony przewodnictwa pochodzą z kilku różnych pasm energetycznych, pomiędzy którymi istnieje hybrydyzacja. Mówimy wtedy, że ruch elektronów odbywa się wielokanałowo. Celem pracy będzie wyznaczenie spektrum energetycznego takiego układu w zależności od szerokości pasm i ich wzajemnego położenia, od wielkości hybrydyzacji oraz od wymiaru (jedno- i dwuwymiarowa) i rodzaju sieci krystalicznej (kwadratowa, trójkątna). Obliczenia zostaną przeprowadzone w oparciu o prosty model gazu sieciowego.

W rzeczywistości, nie znaleziono medycznego opinii, że nawet połowa lud na takiego środka Buy Kamagra Oral Jelly doświadcza skutków ubocznych. Gdy użytkownik odwiedza płeć terapeuty na temat zaburzeń erekcji, powinien on w zasadzie podjęcia szczegółowej historii medycznej, zwrócić szereg testów krwi w celu określenia poziomu cukru we krwi, EKG i zamówić, jeśli masz ponad 50. Każdy lek może powodować niechciane skutki uboczne. Dla niektórych osoby skutki uboczne mogą być naprawdę niebezpieczne. Ponadto większość działań niepożądanych różnią się od osoby do osoby. Porozmawiaj z lekarzem na kwestia właściwego pozbywania się leku. Nie daj się leki takie jak Viagra z apteki internetowej, która oferuje pisać recept Kup Kamagra Oral Jelly lub że sprzedaje leki bez recepty.

 

Opiekun naukowy: prof. dr hab. V. H. Tran

Drukuj

Kontakt: tel. 71 395 4263, email: V.H.Tran@int.pan.wroc.pl.

1. Właściwości transportu elektronowego związków międzymetalicznych pod wysokim ciśnieniem hydrostatycznym.

2. Badanie właściwości termoelektrycznych stopów klatratowych.

3. Badanie właściwości magnetycznych i spektroskopowych kumarynowych kompleksów miedzi(II).

W rzeczywistości, nie znaleziono medycznego opinii, że nawet połowa osoby na takiego środka Buy Kamagra Oral Jelly doświadcza skutków ubocznych. Gdy użytkownik odwiedza płeć terapeuty na temat zaburzeń erekcji, powinien on w zasadzie podjęcia szczegółowej historii medycznej, zwrócić szereg testów krwi w celu określenia poziomu cukru we krwi, EKG i zamówić, jeśli masz ponad 50. Każdy lek może powodować niechciane skutki uboczne. Dla niektórych osoby skutki uboczne mogą być naprawdę niebezpieczne. Ponadto większość działań niepożądanych różnią się od osoby do osoby. Porozmawiaj z lekarzem na kwestia właściwego pozbywania się leku. Nie daj się leki takie jak Viagra z apteki internetowej, która oferuje pisać recept Kup Kamagra Oral Jelly lub że sprzedaje leki bez recepty.

 

Opiekun naukowy: prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Gajek

Drukuj

Kontakt: tel. 71 395 4192, email: Z.Gajek@int.pan.wroc.pl.

1. Struktura elektronowa i własności wybranego metalicznego układu f-elektronowego.

Zadaniem dyplomanta będzie wyznaczenie struktury elektronowej metalicznego układu f-elektronowego w oparciu o zależności temperaturowe ciepła właściwego i podatności magnetycznej oraz inne dostępne dane doświadczalne. Praca obejmowałaby zebranie, ewentualnie uzupełnienie danych doświadczalnych, przystosowanie istniejących programów komputerowych do równoczesnego dopasowywania różnych danych i zastosowanie ich do wybranego przykładu.

2. Prosty model cząstek silnie skorelowanych w zastosowaniu do socjofizyki.

Proste modele cząstek silnie skorelowanych konstruuje się by wyjaśnić nieintuincyjne właściwości rzeczywistych układów silnie skorelowanych, rozumieć towarzyszące im zjawiska kolektywne oraz przejścia fazowe. Od pewnego czasu wykorzystuje się je także do symulacji zachowań społecznych. Celem pracy byłby przegląd ostatnich osiągnięć w tej właśnie dziedzinie, ich analiza w oparciu o uzupełniające obliczenia własne i ewentualnie zaproponowanie modyfikacji poprawiających model(e). Wskazana pewna sprawność matematyczna i komputerowa.

3. Uproszczony model intensywności przejść optycznych w układach f-elektronowych.

Praca ma charakter teoretyczny. Jej celem jest zastosowanie efektywnego uproszczonego modelu fenomenologicznego pozwalającego wyznaczyć intensywności przejść dipola elektrycznego pomiędzy poziomami pola krystalicznego dla serii związków f-elektronowych. Wskazana byłby umiejętność programowania pozwalająca przystosować istniejące programy komputerowe.

4. Model widm optycznych wybranych układów f-elektronowych.

Celem pracy jest interpretacja widm optycznych z uwzględnieniem wpływu pola krystalicznego. Praca obejmuje identyfikację przejść, przystosowanie istniejących programów komputerowych, przeprowadzenie obliczeń i analizę wyników.

Uwaga, możliwość kontynuowania tematu po zakwalifikowaniu się na studia doktoranckie w INTiBS. Zapraszam na konsultacje.

W rzeczywistości, nie znaleziono medycznego opinii, że nawet połowa osoby na takiego środka Buy Kamagra Oral Jelly doświadcza skutków ubocznych. Gdy użytkownik odwiedza płeć terapeuty na temat zaburzeń erekcji, powinien on w zasadzie podjęcia szczegółowej historii medycznej, zwrócić szereg testów krwi w celu określenia poziomu cukru we krwi, EKG i zamówić, jeśli masz ponad 50. Każdy lek może powodować niechciane skutki uboczne. Dla niektórych lud skutki uboczne mogą być naprawdę niebezpieczne. Ponadto większość działań niepożądanych różnią się od osoby do osoby. Porozmawiaj z lekarzem na topika właściwego pozbywania się leku. Nie daj się leki takie jak Viagra z apteki internetowej, która oferuje pisać recept Kup Kamagra Oral Jelly lub że sprzedaje leki bez recepty.

 


O Instytucie
     O nas
     Dyrekcja i Rada Naukowa
     Struktura organizacyjna
     Badania naukowe
     Historia Instytutu
     Adres i kontakt
Seminaria i konferencje
     Seminaria
     Konferencje

Aktualności
Biuletyn Informacji Publicznej
Dla studentów
     Studium doktoranckie
     Stypend. W. Trzebiatowskiego
     Tematy prac doktorskich
     Tematy prac magisterskich
     Staże i praktyki
     Wizyta w INTiBS
Odnośniki
     Poczta INTiBS
     Biblioteka
     Naukowe bazy danych
     Lab. Wzorca Temp.
     Sieć MSSE

Odnośniki (c.d.)
     Polska Akademia Nauk
     Projekt NEW LOKS
     Projekt PLGrid+
     Projekt SPIN-TECH

Nasze strony wykorzystują informacje zapisywane w urządzeniu użytkownika końcowego (cookies) w minimalnym zakresie (jedynie do zapisania wybranego języka, parametrów wyświetlania strony oraz parametrów sesji w czasie jej trwania). W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane po stronie przeglądarki.