Studium doktoranckie

Drukuj

Studium Doktoranckie w Instytucie przygotowuje uczestników do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki lub nauk chemicznych w zakresie chemii. Studia doktoranckie trwają 4 lata (osiem semestrów) i mają charakter stacjonarny.

O przyjęcie na studia doktoranckie mogą się ubiegać osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku fizyka, chemia, elektronika lub nauki o materiałach, ze średnią oceną co najmniej dobrą i uzyskały tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny, uznawany przez polskie prawodawstwo (dotyczy to cudzoziemców), jak również osoby kończące wymienione kierunki studiów w bieżącym roku akademickim. Kandydaci nie posiadający tytułu zawodowego magistra w dniu rozmowy kwalifikacyjnej mogą być zakwalifikowani warunkowo od 1 października danego roku, o ile obrona pracy nastąpi do 30 września. Podstawą przyjęcia na studia jest rozmowa kwalifikacyjna.

Uczestnicy studiów doktoranckich są zobowiązani do:

1. udziału w pracach naukowo-badawczych Instytutu, 
2. uczestniczenia w wykładach i seminariach organizowanych dla wszystkich uczestników studium (6 cykli wykładów monograficznych po 2 godziny tygodniowo oraz 2 seminaria miesięcznie) i składania egzaminów w wyznaczonych terminach, 
3. wysłuchania wykładów specjalistycznych zalecanych przez opiekuna/promotora, 
4. składania w wyznaczonych terminach sprawozdań z przebiegu pracy naukowej, 
5. przedstawiania na seminariach doktoranckich kolejnych fragmentów rozprawy doktorskiej, co najmniej raz w roku, 
6. złożenie egzaminów doktorskich, przedłożenia rozprawy doktorskiej - w terminach zgodnych z regulaminem.

Uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymywać stypendia doktoranckie przyznawane na rok akademicki w wysokości 1600 zł miesięcznie. Doktorant może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa i przekazywanych Instytutowi w postaci Funduszu Pomocy Materialnej dla doktorantów w formie:

1. stypendium socjalnego (w tym dofinansowania wynajęcia lokalu mieszkalnego);
2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
3. stypendium dla najlepszych doktorantów;
4. zapomogi. 

Doktoranci mogą podjąć studia w ramach Międzynarodowej Szkoły Badawczej im. Maksa Planka (Drezno - Wrocław - Praga) odbywając je częściowo w instytutach drezdeńskich. Wyróżniającym się doktorantom przyznane może być Stypendium im. Włodzimierza Trzebiatowskiego (3000 zł w roku akademickim 2010/2011). 

Regulaminy

Regulamin Studium Doktoranckiego w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu z 4 VII 2014 r.
w tym następujące załączniki:
1. Zasady powoływania Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
2. Efekty kształcenia na Studium Doktoranckim w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
3. Program Studium Doktoranckiego w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
4. Ślubowanie Doktoranta Studium Doktoranckiego w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Stary regulamin Studium Doktoranckiego z 10 lutego 2012 r.

Regulamin przyznawania świadczeń z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów

Wykłady

 • Wybrane zagadnienia z fizyki ciała stałego
 • Wybrane zagadnienia z chemii ciała stałego
 • Mechanika kwantowa
 • Fizyka przejść fazowych
 • Metody badawcze w fizyce i chemii ciała stałego
 • Zjawiska fizykochemiczne w niskich temperaturach
 • Współczesny magnetyzm fazy skondensowanej
 • Metody obrazowania w fizyce i medycynie
Szczegółowy wykaz zajęć.

Doktoranci 

Obecnie (rok akademicki 2016/2017) Studium Doktoranckie liczy 45 słuchaczy:

Przedłużony okres studiów:

 • mgr Oleksander Bednarchuk - Oddział Badań Magnetyków
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski
 • mgr Daniel Gralak - Oddział Badań Magnetyków
  Opiekun naukowy: prof. Vinh Hung Tran
 • mgr inż. Hanna Lochmajer - Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Krzysztof Rogacki
 • mgr Justyna Dobosz – Oddział Chemii Nanomateriałów i Katalizy
  Opiekun naukowy: dr hab. Mirosław Zawadzki
 • mgr Katarzyna Lenczewska  – Oddział Spektroskopii Optycznej
  Opiekun naukowy: dr hab. Dariusz Hreniak
 • mgr Anton Los – Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa / MLSPMiNT
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Krzysztof Rogacki
 • mgr Tamara Bednarchuk – Oddział Badań Strukturalnych
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Adam Pietraszko / dr Vasyl Kinzhybalo
 • mgr Eduard Maievskyi – Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa
  Opiekun naukowy: dr hab. Marian Ciszek
 • mgr Oksana Mendiuk – Oddział Chemii Nanomateriałów i Katalizy
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Leszek Kępiński
 • mgr Katarzyna Pawlus – Oddział Badań Strukturalnych
 • Opiekun naukowy: dr hab. Mariusz Marchewka
 • mgr inż. Bartosz Przybył – Oddział Badań Strukturalnych
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jan Janczak
 • mgr Mane Sahakyan – Oddział Badań Magnetyków
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Vinh-Hung Tran
 • mgr inż. Daria Szewczyk – Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Andrzej Jeżowski

IV rok:

 • mgr Sergii Anufriiev - Oddział Teorii Materii Skondensowanej
  Opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Zaleski
 • mgr inż. Bartosz Bondzior - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Przemysław Dereń
 • mgr Aneta Ciupa – Oddział Spektroskopii Optycznej
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Mirosław Mączka
 • mgr inż. Grzegorz Chajewski - Oddział Badań Magnetyków
  Opiekun naukowy: dr hab. Adam Pikul
 • mgr inż. Krzysztof Domieracki - Oddział Badań Magnetyków
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski
 • mgr Michał Dusza - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Wiesław Stręk
 • mgr Krzysztof Filar  – Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa / MLSPMiNT
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Krzysztof Rogacki
 • mgr Katarzyna Pasińska - Oddział Badań Strukturalnych
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Adam Pietraszko
 • mgr Piotr Kraszkiewicz - Oddział Chemii Nanomateriałów i Katalizy
  Opiekun naukowy: dr hab. Włodzimierz Miśta 
 • mgr inż. Karolina Ledwa - Oddział Chemii Nanomateriałów i Katalizy
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Leszek Kępiński
 • mgr Mikołaj Łukaszewicz - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Wiesław Stręk
 • mgr Tomasz Niedźwiedzki - Zakład Spektroskopii Materiałów Laserowych
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Witold Ryba-Romanowski
 • mgr Ruslan Nikonkov - Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnicwa
  Opiekun naukowy: dr hab. Piotr Stachowiak
 • mgr Katarzyna Zawisza - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Opiekun naukowy: prof. nadzw. dr hab. Rafał Wiglusz 

III rok:

 • mgr Barbara Grygiel - Oddział Teorii Materii Skondensawanej
  Opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Zaleski
 • mgr Karina Grzeszkiewicz - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Opiekun naukowy: dr hab. Dariusz Hreniak
 • mgr inż. Jarosław Juraszek - Oddział Badań Magnetyków
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Tomasz Cichorek
 • mgr Konrad Patucha - Oddział Teorii Materii Skondensawanej
  Opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Zaleski
 • mgr Paulina Sobierajska - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Opiekun naukowy: prof. nadzw. dr hab. Rafał Wiglusz
 • mgr Vasyl Travin - Oddział Teorii Materii Skondensowanej
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Tadeusz Kopeć

II rok:

 • mgr Oleksii Bezkrovnyi - Oddział Chemii Nanomateriałów i Katalizy
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Leszek Kępiński
 • mgr Aleksander Zięcina - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Mirosław Mączka
 • mgr Alexandra Filatova - Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Andrzej Jeżowski
 • mgr Jacek Matysiak  - Oddział Teorii Materii Skondensawanej
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Romuald Lemański
 • mgr Anna Piekarska - Oddział Teorii Materii Skondensowanej
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Tadeusz Kopeć

I rok:

 • mgr Kamil Ciesielski - Oddział Badań Magnetyków
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski
 • mgr Maja Kleinert - Oddział Badań Magnetyków
  Opiekun naukowy: dr hab. Piotr Wiśniewski
 • mgr Jakub Krawczyk - Oddział Teorii Materii Skondensowanej
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Romuald Lemański
 • mgr Volodymyr Medviediev - Oddział Badań Strukturalnych
  Opiekun naukowy: dr hab. Marek Daszkiewicz
 • mgr Adam Olejniczak - Oddział Spektroskopii Optycznej
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Wiesław Stręk / dr Bartłomiej Cichy

Kierownik Studium

Kierownikiem Studium jest prof. dr hab. Marek Wołcyrz (dane kontaktowe).

 

 
O Instytucie
     O nas
     Dyrekcja i Rada Naukowa
     Struktura organizacyjna
     Badania naukowe
     Historia Instytutu
     Adres i kontakt
Seminaria i konferencje
     Seminaria
     Konferencje

Aktualności
Biuletyn Informacji Publicznej
Dla studentów
     Studium doktoranckie
     Stypend. W. Trzebiatowskiego
     Tematy prac doktorskich
     Tematy prac magisterskich
     Staże i praktyki
     Wizyta w INTiBS
Odnośniki
     Poczta INTiBS
     Biblioteka
     Naukowe bazy danych
     Lab. Wzorca Temp.
     Sieć MSSE

Odnośniki (c.d.)
     Polska Akademia Nauk
     Projekt NEW LOKS
     Projekt PLGrid+
     Projekt SPIN-TECH

Nasze strony wykorzystują informacje zapisywane w urządzeniu użytkownika końcowego (cookies) w minimalnym zakresie (jedynie do zapisania wybranego języka, parametrów wyświetlania strony oraz parametrów sesji w czasie jej trwania). W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane po stronie przeglądarki.