Nabór na Studium Doktoranckie w roku 2016

Drukuj


plakat_studium_2016_2t

UWAGA: Dodatkowy termin naboru!

O przyjęcie na studia doktoranckie mogą się ubiegać osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku fizyka, chemia, elektronika lub nauki o materiałach, ze średnią oceną co najmniej dobrą i uzyskały tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny, uznawany przez polskie prawodawstwo (dotyczy cudzoziemców), jak również osoby kończące wymienione kierunki studiów w bieżącym roku akademickim. Kandydaci nie posiadający tytułu zawodowego magistra w dniu rozmowy kwalifikacyjnej mogą być zakwalifikowani warunkowo od 1 października danego roku, o ile obrona pracy nastąpi do 30 września. 

Kandydaci chcący rozpocząć studia doktoranckie 1 października 2016 r. proszeni są o składanie w Sekretariacie Instytutu do 16 września 2016 r. następujących dokumentów:

 • podanie do Dyrektora Instytutu o przyjęcie na studia doktoranckie zawierające informacje, czy kandydat odbywał praktyki/staże w Instytucie (ew. pod czyją opieką) oraz z jakiej tematyki i ew. u  jakiego promotora chciałby odbywać studia doktoranckie
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj),
 • CV
 • dyplomy ukończenia studiów licencjackich (inżynierskich) i magisterskich (jeśli ten ostatni już posiadają),
 • odpis (kopia) całego indeksu studiów licencjackich i magisterskich
  albo
  suplement do dyplomu licencjackiego i magisterskiego z ocenami z całych studiów
  albo
  potwierdzone przez dziekanat karty ocen studenta z wszystkich lat studiów licencjackich i magisterskich
 • 1 zdjęcie

Ponadto pomocna może być opinia promotora pracy magisterskiej.

Podstawą przyjęcia na Studium jest rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się  23 września 2016 r. o godz. 09:00, w budynku Instytutu przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmować będzie tematykę zawartą w następujących podręcznikach (jeden z nich do wyboru przez kandydata):

 • C. Kittel, „Wstęp do fizyki ciała stałego", PWN, Warszawa, 2012.
 • P. W. Atkins, „Chemia fizyczna”, PWN, Warszawa, 2012 – „Część 2: Struktura”.
 • K. Pigoń, Z. Ruziewicz, „Chemia fizyczna", Tom 2: "Fizykochemia molekularna", PWN, Warszawa, 2011.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu (tel. 71 395 4225, e-mail: intibs@int.pan.wroc.pl).

 
O Instytucie
     O nas
     Dyrekcja i Rada Naukowa
     Struktura organizacyjna
     Badania naukowe
     Historia Instytutu
     Adres i kontakt
Seminaria i konferencje
     Seminaria
     Konferencje

Aktualności
Biuletyn Informacji Publicznej
Dla studentów
     Studium doktoranckie
     Stypend. W. Trzebiatowskiego
     Tematy prac doktorskich
     Tematy prac magisterskich
     Staże i praktyki
     Wizyta w INTiBS
Odnośniki
     Poczta INTiBS
     Biblioteka
     Naukowe bazy danych
     Lab. Wzorca Temp.
     Sieć MSSE

Odnośniki (c.d.)
     Polska Akademia Nauk
     Projekt NEW LOKS
     Projekt PLGrid+
     Projekt SPIN-TECH

Nasze strony wykorzystują informacje zapisywane w urządzeniu użytkownika końcowego (cookies) w minimalnym zakresie (jedynie do zapisania wybranego języka, parametrów wyświetlania strony oraz parametrów sesji w czasie jej trwania). W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane po stronie przeglądarki.