Nagrody i wyróżnienia

Drukuj

Rok 2016

Nazwa: Program START
Opis: Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań
Nagradzający: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
Nagrodzeni: dr Michalina Kurnatowska, dr Łukasz Marciniak

Rok 2015

Nazwa: Siła polskiej nauki 2015
Przyznana za: osiągnięcia naukowe i innowacyjność 
Nagradzający: Monitor Biznesu 
Nagrodzony: INTiBS PAN


Nazwa: Polska Nagroda Innowacyjności 2015
Przyznana za: innowacyjność
Nagradzający: Polska Agencja Przedsiębiorczości i redakcja „Forum Przedsiębiorczości” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”
Nagrodzony: INTiBS PAN


Nazwa: I miejsce w konkursie na najlepszy plakat konferencji IWASOM 
Nagradzający: Jury konferencji IWASOM Uniwersytetu Wrocławskiego 
Nagrodzony: mgr Bartosz Bondzior


Nazwa: Nagroda za najlepszy plakat
Nagradzający: Komitet 11th International Conference on Materials and Mechanisms of Superconductivity (M2S 2015), Geneva, Switzerland, August 23-28, 2015
Nagrodzony: mgr inż. Lan Maria Tran 


Nazwa: Złoty medal na targach Brussels Innova
Przyznany za: Źródło szerokopasmowego światła białego oparte na grafenie
Nagradzający: Targi Brussels Innova
Nagrodzeni: prof. Wiesław Stręk, dr Bartłomiej Cichy, dr Łukasz Marciniak, dr Paweł Głuchowski, mgr Mikołaj Łukaszewicz, mgr Robert Tomala, dr hab. Dariusz Hreniak


Nazwa: III miejsce w konkursie Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk – PROPAN 2015
Przyznane: Za najbardziej prodoktorancki Instytut PAN (3 miejsce)
Nagradzający: Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Samorząd Doktorantów Polskiej Akademii Nauk
Nagrodzony: INTiBS PAN


Nazwa: Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Młodych i Wybitnych Naukowców
Przyznane: Za osiągnięcia naukowe
Nagradzający: MNiSW
Nagrodzony: Dr inż. Łukasz Marciniak


Nazwa: Program START
Przyznany: Za osiągnięcia
Nagradzający: Fundacja na rzecz nauki polskiej
Nagrodzony: Dr inż. Łukasz Marciniak


2015_nagroda_mnisw_biala_emisja

Nazwa: Nagroda MNiSW
Przyznana za: Projekt pod nazwą "Źródło anty-Stokesowskiego szerokopasmowego światła białego"
Nagradzający: MNiSW
Nagrodzeni: dr inż. Łukasz Marciniak, dr hab. Dariusz Hreniak, dr hab. Artur Bednarkiewicz, prof. dr hab. Wiesław Stręk 


Nazwa: Nagroda za osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej w roku 2014 
Przyznana za: Za osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej w 2014 roku
Nagradzający: MNiSW
Nagrodzeni: Łukasz Marciniak, Artur Bednarkiewicz, Dariusz Hreniak, Wiesław Stręk

Rok 2014

2014_PNINazwa: Polska Nagroda Innowacyjności
Przyznany: Za działalność nacechowaną innowacyjnością i dbałość o sferę badawczo-rozwojową
Nagradzający: Polska Agencja Przedsiębiorczości
Nagrodzony: INTiBS PAN


Nazwa: Wyróżnienie konkursu o Grand Prix Innowacje 2014
Przyznany za: Materiał czynny do wytwarzania luminoforów oraz jego zastosowanie
Nagradzający: Targi Technicon-Innowacje 2014 Gdańsk
Nagrodzeni: dr hab. Piotr Solarz, dr hab. Radosław Lisiecki, prof. Witold Ryba-Romanowski, mgr Adam Watras, prof. Marek Berkowski, dr Michał Głowacki, dr Bogusław Macalik, dr hab. Przemysław Dereń


2014_InnovaNazwa: Złoty medal na targach Brussels Innova
Przyznany za: Źródło szerokopasmowego anty-Stokesowskiego światła białego
Nagradzający: Targi Brussels Innova
Nagrodzeni: dr Łukasz Marciniak, dr hab. Dariusz Hreniak, dr hab. Artur Bednarkiewicz, prof. Wiesław Stręk


Nazwa: Wyróżnienie w konkursie Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk – PROPAN 2014
Przyznane: Za najbardziej prodoktorancki Instytut PAN
Nagradzający: Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Samorząd Doktorantów Polskiej Akademii Nauk
Nagrodzony: INTiBS PAN


Nazwa: Wyróżnienie w konkursie Polski Produkt Przyszłości 2014
Przyznane: Za projekt Pianosilikaty
Nagradzający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Nagrodzony: Ipanterm Sp. z o.o. (spółka spin-off INTiBS PAN)


Nazwa: Brązowy medal na Targach Wynalazczości CONCOURS LÉPINE 2014
Przyznany za: Technologia produkcji innowacyjnych maści i plastrów na ciężko gojące się rany na bazie Hydroksyapatytów
Nagradzający: 113 Międzynarodowe Targi Wynalazczości CONCOURS LÉPINE 2014, 30.04 - 11.05.2014, Paryż
Nagrodzeni: NANOSYNHAP SP. Z O.O.; INTiBS PAN; PPF HASCO - LEK S.A.; Dr hab. Rafał Jakub Wiglusz, Dr hab. Zbigniew Rybak, Prof. Janusz Pluta, Prof. Wiesław Stręk, Dr Stanisław Han, Dr Robert Pązik


Nazwa: Medal 65-lecia Akademii i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Przyznany: Za całokształt działalności
Nagradzający: Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nagrodzony: Prof. Jerzy Hanuza


Nazwa: Medal 60-lecia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Zasłużony dla Wydziału
Przyznany: Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne
Nagradzający: Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Nagrodzony: prof. Jerzy Hanuza


Nazwa: Nagroda im. Artura Rojszczaka
Przyznana: Za wybitne osiągnięcia naukowe oraz wyróżnianie się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych
Nagradzający: Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Nagrodzony: dr Przemysław Swatek


Nazwa: Nagroda im. Prof. Jana Czochralskiego 
Przyznana: Za najlepszą pracę doktorską związaną z tematyką badawczą prof. Jana Czochralskiego
Nagradzający: Rektor Politechniki Warszawskiej
Nagrodzony: dr Adam Strzęp


Nazwa: Nagroda Prezesa Rady Ministrów
Przyznana: Za wyróżniającą się pracę doktorską
Nagradzający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Nagrodzony: dr Przemysław Swatek

Rok 2013

Nazwa: Wyróżnienie na targach TECHNICON - INNOWACJE 2013 w Gdańsku
Przyznane za: Sposób otrzymywania syntetycznego minerału i jego zastosowanie
Nagradzający: Jury Targów Technicon Innowacje 2013
Nagrodzeni: Przemysław Dereń, Wiktoria Walerczyk, Dagmara Stefańska


Nazwa: Srebrny Medal na 112. Międzynarodowych Targach Wynalazczości „Concours Lépine”
Przyznany za: Generator termoelektryczny
Nagradzający: Jury Targów Wynalazczości „Concours Lépine”
Nagrodzeni: Karen Oganisian, Wiesław Stręk


Nazwa: Złoty Medal INNOVA 2013 Brussels
Przyznany za: Innowacyjne maści i plastra na ciężko gojące się rany na bazie hydroksyapatytów
Nagradzający: Jury Targów INNOVA 2013 Brussels
Nagrodzeni: Rafał Wiglusz, Zbigniew Rybak, Janusz Pluta, Wiesław Stręk, Stanisław Han, Dorota Kida 


Nazwa: Nagroda Indywidualna Naukowa III stopnia
Przyznana za: Publikację dotyczącą „Przeciwdrobnoustrojowej Aktywności Nowych Amidowych Pochodnych Antybiotyku Polieterowego-Salinomycyny”
Nagradzający: Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Nagrodzony: Prof. dr. hab. Jan Janczak

Rok 2012

Nazwa: Krzyż Komandorski Orderu „Labor Improdus Omnia Vinci” Królestwa Belgii,  Brussels Innova 2012
Przyznany: Za osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości
Nagradzający: Burmistrz stolicy Belgii
Nagrodzony: Wiesław Stręk


Nazwa: Tytuł Kawalera Innowacyjności, Brussels Innova 2012
Przyznany: Za wynalazczość
Nagradzający: Burmistrz stolicy Belgii
Nagrodzony: Dariusz Hreniak


Nazwa: Puchar Rektora Politechniki Gdańskiej
Przyznany za: Luminofor konwertujący promieniowanie wysokoenergetyczne na światło białe
Nagradzający: Targi TECHNICON-INNOWACJE 2012, Gdańsk, 25-26.10.2012 r.
Nagrodzeni: Piotr Solarz, Witold Ryba Romanowski, Przemysław Dereń, Radosław Lisiecki, Bogusław Macalik, Grażyna Dominiak-Dzik


Nazwa: Złoty Medal w konkursie Innowacje 2012
Przyznany za: Luminofor konwertujący promieniowanie wysokoenergetyczne na światło białe
Nagradzający: Targi TECHNICON-INNOWACJE 2012, Gdańsk, 25-26.10.2012 r.
Nagrodzeni: Piotr Solarz, Witold Ryba Romanowski, Przemysław Dereń, Radosław Lisiecki, Bogusław Macalik, Grażyna Dominiak-Dzik


Nazwa: Wyróżnienie w konkursie Innowacje 2012
Przyznany za: Sposób otrzymywania związków spinelowych o wysokiej intensywności emisji i ich zastosowanie
Nagradzający: Targi TECHNICON-INNOWACJE 2012, Gdańsk, 25-26.10.2012 r.
Nagrodzeni: Przemysław Dereń, Kinga Maleszka-Bagińska, Robert Pązik, Dagmara Rudnicka, Wiktoria Walerczyk

Rok 2011

Nazwa: Złoty Medal Brussels Innova
Przyznany za: SiFoam
Nagradzający: Jury targów Brussels Innova
Nagrodzeni: Dariusz Hreniak, Magdalena Skrajnowska, Wiesław Stręk


Nazwa: Złoty Medal Brussels Innova
Przyznany za: SiFoam
Nagradzający: Rząd Rumunii
Nagrodzeni: Dariusz Hreniak, Magdalena Skrajnowska, Wiesław Stręk


Nazwa: Brązowy Medal Brussels Innova
Przyznany za: Solar concentrators based on sol-gel Glass with addition of transition and rare earth elements
Nagradzający: Jury targów Brussels Innova
Nagrodzeni: Przemysław Dereń, Roman Okiniński

Rok 2009

Nazwa: Program START
Przyznany: Za osiągnięcia
Nagradzający: Fundacja na rzecz nauki polskiej
Nagrodzony: Dr Jacek Doskocz


Nazwa: Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przyznany za: Materiały termoizolacyjne otrzymane na bazie pylistych materiałów odpadowych
Nagradzający: Minister NiSW Prof. Barbara Kudrycka
Nagrodzeni: INTiBS & R.O. 1991 Sp.z o.o. Dariusz Hreniak, Wiesław Stręk, Piotr Psuja, Roman Okniński


Nazwa:  Brązowy medal na targach innowacyjności EUREKA 2009
Przyznany za: Solar concentrators based on sol-gel glass with addition of transition and rare earth elements
Nagradzający: The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation
Nagrodzeni: INTiBS PAN i ITTS Sp z o.o. Roman Okniński, Przemysław Dereń

W rzeczywistości, nie znaleziono medycznego opinii, że nawet połowa lud na takiego środka Buy Kamagra Oral Jelly doświadcza skutków ubocznych. Gdy użytkownik odwiedza płeć terapeuty na temat zaburzeń erekcji, powinien on w zasadzie podjęcia szczegółowej historii medycznej, zwrócić szereg testów krwi w celu określenia poziomu cukru we krwi, EKG i zamówić, jeśli masz ponad 50. Każdy lek może powodować niechciane skutki uboczne. Dla niektórych lud skutki uboczne mogą być naprawdę niebezpieczne. Ponadto większość działań niepożądanych różnią się od osoby do osoby. Porozmawiaj z lekarzem na kwestia właściwego pozbywania się leku. Nie daj się leki takie jak Viagra z apteki internetowej, która oferuje pisać recept Kup Kamagra Oral Jelly lub że sprzedaje leki bez recepty.

 
O Instytucie
     O nas
     Dyrekcja i Rada Naukowa
     Struktura organizacyjna
     Badania naukowe
     Historia Instytutu
     Adres i kontakt
Seminaria i konferencje
     Seminaria
     Konferencje

Aktualności
Biuletyn Informacji Publicznej
Dla studentów
     Studium doktoranckie
     Stypend. W. Trzebiatowskiego
     Tematy prac doktorskich
     Tematy prac magisterskich
     Staże i praktyki
     Wizyta w INTiBS
Odnośniki
     Poczta INTiBS
     Biblioteka
     Naukowe bazy danych
     Lab. Wzorca Temp.
     Sieć MSSE

Odnośniki (c.d.)
     Polska Akademia Nauk
     Projekt NEW LOKS
     Projekt PLGrid+
     Projekt SPIN-TECH

Nasze strony wykorzystują informacje zapisywane w urządzeniu użytkownika końcowego (cookies) w minimalnym zakresie (jedynie do zapisania wybranego języka, parametrów wyświetlania strony oraz parametrów sesji w czasie jej trwania). W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane po stronie przeglądarki.