Specjalność: "Nanotechnologia w procesach przemysłowych"

Drukuj

plakat_pokl_pol

OFICJALNA STRONA PROJEKTU: http://nano.intibs.pl

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, im. W. Trzebiatowskiego prowadzi 4-letnie Studia Doktoranckie z fizyko-chemii ciała stałego w czasie, których uczestnicy prowadzą prace naukowe w laboratoriach instytutu oraz uczestniczą w zajęciach dydaktycznych. W latach 2013 – 2015 Instytut uruchamia nową, 2-letnia specjalność w ramach Studiów Doktoranckich, pt: „Nanotechnologia w procesach przemysłowych” w ramach projektu (nr UDA-POKL.04.03.00-00-016/12-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka; Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020.

W ramach specjalności zaplanowano dodatkowe zajęcia:

 1. Wprowadzenie do inżynierii materiałów: od nano do makroskali – 64 h;
 2. Komputerowe modelowanie właściwości struktur niskowymiarowych i objętościowych – 64 h;
 3. Przegląd nowoczesnych materiałów funkcjonalnych – od syntezy do zastosowań – 64 h;
 4. Współczesne metody badań nanomateriałów – 64 h;
 5. Cykl wykładów branżowych (R&D partnerów przemysłowych) – 64 h:
  a) Recykling materiałów,
  b) Hydrometalurgia w procesach recyklingu metali,
  c) Metale krytyczne (strategiczne) – występowanie,
  d) Produkcja i jej perspektywy,
  e) Środowisko – ekonomiczne aspekty zagospodarowania odpadów,
  f) Nowe technologie, a rynek; 
 6. Praktyki u partnerów branżowych.

Czas przewidziany na zajęcia będzie rozłożony pomiędzy wykłady, a indywidualne zajęcia z prowadzącymi (konsultacje).

Zasady uczestnictwa w projekcie

 1. W projekcie uczestniczyć mogą tylko osoby, które jednocześnie przystępują do Studium Doktoranckiego Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu lub są już jego słuchaczami. 
 2. W związku z prowadzeniem zajęć w języku angielskim, uczestnicy muszę posługiwać się nim na poziomie co najmniej komunikatywnym.
 3. Zajęcia w ramach projektu będą trwały przez dwa lata akademickie (październik 2013 - wrzesień 2015). W tym czasie wypłacane będzie stypendium w wysokości 3000zł. Przez pozostałą cześć studiów doktoranckich słuchacze otrzymywać będą stypendia na zasadach ogólnych obowiązujących na Studium Doktoranckim INTiBS.
 4. W okresie wrzesień 2015 - grudzień 2015 przeprowadzone zostaną praktyki u partnerów branżowych oraz konferencja podsumowująca projekt.
 5. Uczestnicy projektu zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa we wszystkich organizowanych w ramach projektu zajęciach i będą z tego uczestnictwa rozliczani (np. listy obecności).
 6. Tematyka pracy doktorskiej może dotyczyć dowolnego zagadnienia z pełnego zakresu badań prowadzonych w INTiBS PAN (przykładowe tematy prac).

Rekrutacja

 1. Osoby aplikujące o przyjęcie do projektu muszą spełniać wstępne wymagania określone dla kandydatów na Studium Doktoranckie INTiBS PAN (z wyjątkiem ograniczenia wiekowego) lub być słuchaczami Studium Doktoranckiego INTiBS nie dłużej niż 2 lata.
 2. Kandydaci aplikujący o przyjęcie do projektu powinni złożyć w sekretariacie Instytutu do dnia 17 czerwca 2013 r. następujące dokumenty:
  a) podanie o przyjęcie do projektu zawierające informację, czy w wypadku nie zakwalifikowannia się do projektu kandydat wyraża chęć zostania uczestnikiem Studium Doktoranckiego na zasadach ogólnych. 
  b) pozostałe dokumenty wymagane w czasie rekrutacji na Studium Doktoranckie (nie dotyczy to aktualnych uczestników Studium).
 3. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 24 czerwca 2013 r. i obejmować będzie tematykę zawartą w następujących podręcznikach (jeden z nich do wyboru przez kandydata):
  a) C. Kittel, „Wstęp do fizyki ciała stałego", PWN, Warszawa, 2012.
  b) P. W. Atkins, „Chemia fizyczna”, PWN, Warszawa, 2012 – „Część 2: Struktura”.
  c) K. Pigoń, Z. Ruziewicz, „Chemia fizyczna", Tom 2: "Fizykochemia molekularna", PWN, Warszawa, 2011.
 4. Na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej utworzona zostanie lista rankingowa kandydatów. Jeżeli więcej niż jedna osoba uzyska taki sam wynik punktowy, o kolejności na liście zadecyduje średnia ocen z dwóch poprzedzających semestrów studiów (zarówno w wypadku kandydatów będących, jak i nie będących słuchaczami Studium Doktoranckiego).
 5. Do projektu przyjętych zostanie pierwszych 20 osób z listy, natomiast pozostała część stanowić będzie listę rezerwową. 

footer_pokl2

W rzeczywistości, nie znaleziono medycznego opinii, że nawet połowa lud na takiego środka Buy Kamagra Oral Jelly doświadcza skutków ubocznych. Gdy użytkownik odwiedza płeć terapeuty na temat zaburzeń erekcji, powinien on w zasadzie podjęcia szczegółowej historii medycznej, zwrócić szereg testów krwi w celu określenia poziomu cukru we krwi, EKG i zamówić, jeśli masz ponad 50. Każdy lek może powodować niechciane skutki uboczne. Dla niektórych lud skutki uboczne mogą być naprawdę niebezpieczne. Ponadto większość działań niepożądanych różnią się od osoby do osoby. Porozmawiaj z lekarzem na kwestia właściwego pozbywania się leku. Nie daj się leki takie jak Viagra z apteki internetowej, która oferuje pisać recept Kup Kamagra Oral Jelly lub że sprzedaje leki bez recepty.

 
O Instytucie
     O nas
     Dyrekcja i Rada Naukowa
     Struktura organizacyjna
     Badania naukowe
     Historia Instytutu
     Adres i kontakt
Seminaria i konferencje
     Seminaria
     Konferencje

Aktualności
Biuletyn Informacji Publicznej
Dla studentów
     Studium doktoranckie
     Stypend. W. Trzebiatowskiego
     Tematy prac doktorskich
     Tematy prac magisterskich
     Staże i praktyki
     Wizyta w INTiBS
Odnośniki
     Poczta INTiBS
     Biblioteka
     Naukowe bazy danych
     Lab. Wzorca Temp.
     Sieć MSSE

Odnośniki (c.d.)
     Polska Akademia Nauk
     Projekt NEW LOKS
     Projekt PLGrid+
     Projekt SPIN-TECH

Nasze strony wykorzystują informacje zapisywane w urządzeniu użytkownika końcowego (cookies) w minimalnym zakresie (jedynie do zapisania wybranego języka, parametrów wyświetlania strony oraz parametrów sesji w czasie jej trwania). W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane po stronie przeglądarki.