Historia Instytutu

Drukuj

 

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk nie powstał "od razu" jednym aktem urzędowym. Był tworzony przez 15 lat, ale i później - po jego erygowaniu - nadal poszukiwał ostatecznej siedziby i kształtu organizacyjnego przez dalsze 25 lat.

Instytut jest syntezą wielu idei. Powstał w wyniku połączenia kilku grup badawczych z różnych placówek naukowych. Łączy badania fizyczne i chemiczne, fizykę niskich temperatur i badania strukturalne, badania nadprzewodnictwa i magnetyzmu. Jest dziś jednym z największych instytutów fizyki w Polsce.

O reaktywowaniu we Wrocławiu badań w zakresie kriogeniki (Wrocław był w latach 30-tych znanym ośrodkiem, m.in. skraplano tu hel) myślano zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Pierwsze efekty tych działań dostrzec jednak można dopiero z chwilą powstania Polskiej Akademii Nauk w październiku 1951 roku. Postanowiono wtedy powołać zakłady naukowe Akademii przy niektórych katedrach uczelnianych, które stanowić miały zalążki przyszłych instytutów PAN. We Wrocławiu utworzono w ten sposób kilka małych placówek naukowych.

W Pracowni Niskich Temperatur Instytutu Fizyki PAN rozpoczęto prace badawcze i konstrukcyjne nad elektromagnesem bezrdzeniowym typu Bittera i magnesem nadprze-wodzącym. Pierwszy z magnesów pozwalał na uzyskiwanie największego wówczas w Polsce pola magnetycznego (4 T). W 1960 r. dokonano tu pierwszego w Polsce skroplenia helu. Przez wiele lat Wrocław był jedynym miejscem w kraju, gdzie można było wykonywać pomiary w temperaturach ciekłego helu, a później nawet i w niższych. Dlatego nosił on nazwę polskiego "bieguna zimna". Wcześniej, bo w 1952 r., pracujący wówczas na Politechnice Wrocławskiej W. TrzebiatowskiB. Staliński A. Śliwa odkryli zjawisko ferromagnetyzmu w wodorku uranu, co na długie lata wyznaczyło kierunek badań fizykochemicznych ośrodka wrocławskiego.

W celu podniesienia rangi i zwiększenia możliwości badawczych ośrodka wrocławskiego w zakresie niskich temperatur prof. R. S. Ingarden zaproponował prof. W. Trzebiatowskiemu, w 1963 roku, wspólne starania o powołanie dużego instytutu zajmującego się tą tematyką. Równocześnie tworzono zręby innej placówki - Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych.

24 XI 1964 r., Wydział III PAN podjął uchwałę o utworzeniu Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN z siedzibą we Wrocławiu. Instytut powstał z połączenia Zakładu Niskich Temperatur Instytutu Fizyki PAN i Zakładu Fizyko-Chemicznych Badań Strukturalnych PAN. Uchwała ta uzyskała poparcie Prezydium PAN w dniu 23 kwietnia 1965 r. Wymagane przepisami zatwierdzenie tej uchwały przez Rząd PRL w dniu 27 września 1966 r. uważane jest za narodziny Instytutu.

Trzecią placówką, która dopiero po wielu latach (w 1986 r.) włączona została do Instytutu, był Zakład Petrochemii Instytutu Chemii Organicznej PAN (dawna Pracownia nr 11 Zakładu Syntezy Organicznej PAN utworzona w lutym 1954 r.).

Ideę, która przyświecała twórcom Instytutu tak przedstawił w 1969 r. prof. W. Trzebiatowski:

"(...) Fizyka i chemia zajmując się określaniem właściwości materii i jej przemian uwidaczniają jawne i ukryte bogactwa przyrody oraz stanowią fundament nauk technicznych, z których rozwojem związana jest bezpośrednio gospodarka narodowa. Stąd, bez silnej bazy nauk fizycznych i chemicznych jest nie do pomyślenia w żadnym kraju należyty rozwój techniki, a zatem i przemysłu.

W ciągu ostatniego półwiecza granice między fizyką i chemią zacierały się coraz bardziej, a takie dziedziny jak fizyka chemiczna czy chemia fizyczna stały się pomostami łączącymi te dwie wielkie siostrzane nauki.

Nie można zrozumieć właściwości materii, nie znając jej wewnętrznej budowy, czyli struktury. Aby badania strukturalne spełniły swoje zadanie muszą być prowadzone szerokim frontem metod badawczych. I tak do lokalizacji atomów, czyli wyznaczania wewnętrznej architektury materii stosuje się metody dyfrakcyjne. Pomiary własności magnetycznych i oporu elektrycznego w szerokim zakresie temperatur dostarczają danych o strukturze i konfiguracjach elektronowych.

Wielkie jest znaczenie spektroskopii i szeroki zakres jej metod poczynając od widma optycznego aż do oddziaływania fal o częstości radiowej w polu magnetycznym (rezonans jądrowy i paramagnetyczny).

Wyniki badań uzyskane powyższymi metodami stają się w pełni użyteczne dopiero przy podbudowie ogólnymi teoriami. (...)"

W ten sposób utworzony Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN dysponował już na starcie solidną kadrą i dobrym wyposażeniem. Prace naukowe trwały już od wielu lat. Kadrę stanowiło 6 profesorów, 3 docentów, 13 adiunktów i 17 asystentów oraz 46 pracowników technicznych i obsługi. Instytut składał się z 6 zakładów naukowych i jednej samodzielnej pracowni. Tematyka badawcza Instytutu koncentrowała się wokół struktury elektronowej i magnetycznej ciał stałych, struktury i własności dielektryków, struktury elektronowej i własności układów molekularnych i skondensowanych, fizyki i techniki niskich temperatur oraz wokół współczesnych problemów katalizy i adsorpcji.

Początkowo Instytut mieścił się w dwóch budynkach: przy ulicy Gajowickiej (dawniej Próchnika) i w części Pałacu Arcybiskupiego, przy Pl. Katedralnym 1. Od 1993 roku wszystkie zakłady Instytutu znajdują się we wspólnej siedzibie przy ul. Okólnej na Niskich Łąkach - Rakowcu.

Dyrektorami Instytutu byli profesorowie: Włodzimierz Trzebiatowski (1966-74), Bohdan Staliński (1975-83), Jan Klamut (1984-92 i 1999-2002) oraz Józef Sznajd (1993-98 i 2003-2010). Od roku 2011 dyrektorem Instytutu jest prof. Andrzej Jeżowski. 

W rzeczywistości, nie znaleziono medycznego opinii, że nawet połowa naród na takiego środka Buy Kamagra Oral Jelly doświadcza skutków ubocznych. Gdy użytkownik odwiedza płeć terapeuty na temat zaburzeń erekcji, powinien on w zasadzie podjęcia szczegółowej historii medycznej, zwrócić szereg testów krwi w celu określenia poziomu cukru we krwi, EKG i zamówić, jeśli masz ponad 50. Każdy lek może powodować niechciane skutki uboczne. Dla niektórych osoby skutki uboczne mogą być naprawdę niebezpieczne. Ponadto większość działań niepożądanych różnią się od osoby do osoby. Porozmawiaj z lekarzem na kwestia właściwego pozbywania się leku. Nie daj się leki takie jak Viagra z apteki internetowej, która oferuje pisać recept Kup Kamagra Oral Jelly lub że sprzedaje leki bez recepty.

 
O Instytucie
     O nas
     Dyrekcja i Rada Naukowa
     Struktura organizacyjna
     Badania naukowe
     Historia Instytutu
     Adres i kontakt
Seminaria i konferencje
     Seminaria
     Konferencje

Aktualności
Biuletyn Informacji Publicznej
Dla studentów
     Studium doktoranckie
     Stypend. W. Trzebiatowskiego
     Tematy prac doktorskich
     Tematy prac magisterskich
     Staże i praktyki
     Wizyta w INTiBS
Odnośniki
     Poczta INTiBS
     Biblioteka
     Naukowe bazy danych
     Lab. Wzorca Temp.
     Sieć MSSE

Odnośniki (c.d.)
     Polska Akademia Nauk
     Projekt NEW LOKS
     Projekt PLGrid+
     Projekt SPIN-TECH

Nasze strony wykorzystują informacje zapisywane w urządzeniu użytkownika końcowego (cookies) w minimalnym zakresie (jedynie do zapisania wybranego języka, parametrów wyświetlania strony oraz parametrów sesji w czasie jej trwania). W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane po stronie przeglądarki.